Maykel Karremans

Resultaat- en kwaliteitsgerichte Project- / Risicomanager waarbij samenwerking centraal staat.

Why
Binnen iedere organisatie zijn er afdelingen of projecten waar medewerkers het gevoel hebben dat zaken niet lopen, doelen onduidelijk zijn, de onderlinge samenwerking verbetering behoeft of men moeite heeft hoe om te gaan met onzekerheden. Het is mijn passie om in dergelijke situaties een omgeving te creëren waarin medewerkers zich begrepen en gewaardeerd voelen, in hun kracht zitten en vertrouwen de basis is. Hierbij hecht ik veel waarde aan heldere communicatie en denken buiten bestaande kaders om tot de beste oplossing  of het optimale antwoord te komen.

What
Ik heb ruim 10 jaar ervaring met werken in projecten, steeds in wisselende rollen en in verschillende branches. Rollen op het gebied van risicomanagement, projectbeheersing en projectmanagement hadden daarbij de boventoon. Ik ben bijvoorbeeld risicomanager geweest bij grote infrastructurele projecten van ProRail (NSP Breda) en Rijkswaterstaat (SAA). Bij het Hoogheemraadschap van Delfland heb ik integrale Projectbeheersing en de werkwijze Risicomanagement in projecten geïmplementeerd. In mijn laatste opdracht heb ik leiding gegeven aan een projectteam van 11 personen met als resultaat een goed samenwerkend team en de projecten ‘in control’ zijn. Het zoeken naar een juiste balans tussen de harde- en zachte kant van managen van projecten geeft mij energie.

How
Groeien doe je buiten je comfort zone. Het zit in mij om continu op zoek te gaan naar nieuwe en inspirerende omgevingen. Mensen of partijen aan elkaar verbinden en mezelf blijven ontwikkelen, geeft mij vertrouwen om dit te kunnen doen. De nadruk ligt daarbij op Risicomanagement in portfolio’s, programma’s en projecten.

Branches: Handel & Industrie | Semi-publieke overheden | Infrastructuur

Powered by: welCommerce ecommerce makers