RISK INNOVATIE LAB

In de risicomanagement praktijk signaleren wij dat er steeds meer behoefte ontstaat om de mens centraal te stellen. Uiteindelijk gaat risicomanagement om gedragsverandering en daarvoor is draagvlak onder medewerkers van cruciaal belang. Maar hoe doe je dat nou precies, de mens centraal stellen? In de praktijk zien wij organisaties allerlei ingewikkelde methoden inzetten die zelden tot het gewenste resultaat leiden. Speciaal voor organisaties die behoefte hebben aan een minder complexe aanpak en snel resultaat willen zien, hebben wij het BLUECOM Risk Innovatie Lab ontwikkeld.

Wat is het?
Het BLUECOM Risk Innovatie Lab is een beproefde kort cyclische methode, gebaseerd op design thinking, waarin de mens centraal staat. De basis voor het Risk Innovatie Lab bestaat uit een risicomanagement vraagstuk waarbij wij samen met u de probleemstelling vertalen naar een door de afdeling risicomanagement geleverde dienst. Die dienst gaan wij samen met de interne afnemers analyseren. Na de analyse komt een door ons geselecteerd team van branche overstijgende risicomanagement experts bij elkaar om samen met uw medewerkers na te denken over oplossingsrichtingen. Het eindresultaat is een schets van een mogelijke oplossing inclusief concrete- én implementeerbare adviezen.

Wanneer is het BLUECOM Risk Innovatie Lab interessant?
Typische Risk Innovatie Lab uitdagingen gaan over een gebrek aan draagvlak voor risicogestuurd werken, managementrapportages die onvoldoende aansluiten op de behoefte, risicosessies die niet tot het gewenste resultaat leiden of een gebrek aan goede challenge gesprekken tussen uw risk managers en medewerkers.

Wat levert het op?
Het BLUECOM Risk Innovatie Lab zorgt voor voldoende draagvlak onder betrokkenen, doordat zij centraal staan in de analyse en participeren in het formuleren van oplossingsrichtingen. Bovendien leveren wij een concreet én implementeerbaar advies.

Wat kost het?
Net iets meer dan de maandelijkse investering van een reguliere interim opdracht.

Key benefits:

HOE WERKT RISKLAB?

Powered by: welCommerce ecommerce makers