PORTFOLIO RISK

Project risicomanagement levert een wezenlijke bijdrage in het managen van projecten. Samen met je projectteam aandacht besteden aan zaken die een extra inspanning vergen om project doelen te halen. Voor risicomanagement bij programma’s geldt hetzelfde, maar hoe zit dat eigenlijk met portfolio’s? Tot op heden was daar geen standaard aanpak voor. Dat heeft ons ertoe gezet om een integrale methode te ontwikkelen. Portfolio Risk; top-down uw project portfolio managen.

Waarom Portfolio Risk?
Door op Portfolio niveau risicomanagement in te zetten ontstaan mogelijkheden om de samenstelling van uw project portfolio’s te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld per portfolio aan een juiste mix van low-, medium- en high risk projecten. Tevens draagt het bij aan een betere portfolio governance, omdat u risicogestuurd aandacht besteedt aan projecten. Risico inventarisatie krijgt een geheel andere lading, omdat op voorhand project risicoprofielen bekend zijn. Niet langer steeds opnieuw per project risico’s in kaart brengen en beheersen, maar dit slim voor hetzelfde type projecten ineens doen. Ook stimuleert het wederzijds begrip tussen medewerkers in de organisatie en het project portfolio. Een planning en control cyclus is immers echt wat anders dan werken in projectfasen.

Wat is Portfolio Risk?
BLUECOM heeft een portfoliomanagement model ontwikkeld waarin risicomanagement integraal is verwerkt. Op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau is concreet aangegeven hoe u risicomanagement als managementinstrument inzet. Verder voldoet het model aan alle typische projectmanagement methoden zoals MoP, MSP en Prince2. Maar ook aan risicomanagement methoden als RISMAN en ISO31000.

Key benefits

BLUECOM PORTFOLIO RISK MODEL

Powered by: welCommerce ecommerce makers