RISK & COMPLIANCE

Ondernemen en het nemen van risico’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Risicomanagement gaat over het expliciet maken van mogelijke gebeurtenissen in de toekomst die uw doelstellingen bedreigen. Samen nadenken over de mate waarin uw organisatie risico wil nemen, de risico’s die uw organisatie vervolgens loopt en welke maatregelen genomen kunnen worden om die risico’s te beheersen is van cruciaal belang voor effectief risicomanagement.  

Wij helpen organisaties om inzicht te krijgen in de risico’s en beheersmaatregelen, zodat het management de juiste besluiten kan nemen. Onze specialisten zijn op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving, om de juiste kaders met u te bepalen. Door onze praktijk ervaring weten wij wat nodig is om medewerkers op een prettige manier zelfstandig risico gestuurd te laten werken. 

Branches
BLUECOM is werkzaam in de volgende sectoren: handel en industrie, banken & verzekeraars, de luchtvaart, asset managers, pensioenfondsen, opdrachtgevers- en opdrachtnemers in de bouwsector.

Diensten
Typische rollen en/of opdrachten gaan over Operational, Enterprise en Financial Risk management, Information Security Risk en IT & Financial Audit. Daarnaast bieden wij u het BLUECOM Risk Innovatie Lab. Meer daarover leest u elders op onze website.

Powered by: welCommerce ecommerce makers